MTSO Online (Çevrimiçi) Paylaşım ve Rehberlik Platformu; Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen "Mersin İlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Destek ve Rehberlik Sisteminin Geliştirilmesi" isimli proje kapsamında kurulmuştur.

MTSO Online (Çevrimiçi) Paylaşım ve Rehberlik Platformu, yine bahse konu proje kapsamında kurulan MTSO İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberlik ve Yönlendirme Merkezi'nin hizmetlerini tüm İSG taraflarına(çalışanlar, işverenler ve İSG danışmanları) ulaştırmak amacıyla faaliyet gösterecektir.

İSG koşullarının analiz ve tespiti bahse konu hizmetler arasında ilk sırada yer almaktadır Analiz ve tespit çalışmalarının sonuçlarına göre danışmanlık, eğitim gibi çeşitli hizmetler bu platform aracılığı ile İSG taraflarına sunulacaktır.

Bahse konu hizmetleri en iyi şekilde sunabilmek için iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman kişilerden oluşturulmuş bir danışman havuzu MTSO İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberlik ve Yönlendirme Merkezi bünyesinde yer almaktadır. 

Ayrıca, proje kapsamında hazırlanan kullanıcı dostu rehberler merkez tarafından sürekli güncel tutularak, iş sağlığı ve güvenliği açısından ilgili tüm taraflara rehberlik edilmeye devam edilecektir. Ayrıca, “İş Sağlığı ve Güvenliği” başlığında önemli bilgiler platform üzerinde yer alan “Kütüphane” bölümünden paylaşılacaktır.

 

Bu web sitesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Logo Set