RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade etmektedir.

RİSK ANALİZİ

Tespit edilen tüm risklerin; gerekli önlemler alınıncaya kadar işin durdurulup-durdurulmayacağına da karar verecek şekilde risklerin seviyelerine göre büyükten küçüğe sıralanmasını sağlayan faaliyeti ifade eder.

RİSK ANALİZİNİN AMACI?

Risk Analizi, başlıca 2 amaç için yapılmaktadır:

  1. Risk Seviyesinin büyüklüğüne göre derecelendirme yapmak,
  2. Riskin kaynaklanabileceği faaliyeti durdurup-durdurmama kararını vermek.

Firmanız için risk analizinizi aşağıda yer verilen görsele tıklayarak ulaşacağınız sistem üzerinden sorulan sorulara vereceğiniz cevaplar ile  kolayca hesaplayabilirsiniz.

Sistem üzerinde bazı örnek check listler bulunmaktadır. Bu listelerdeki soruların karşısındaki  vereceğiniz iyi/orta/kötü cevaplarınız sonucunda, analiz yaptığınız firmanızın anlık risk seviyesini  kolayca bulabilirsiniz. Bu check list lerde yer alan sorular firmanız için geçerli değilse (örneğin firmanızda forklift yok ise) soruya vereceğiniz cevabı boş bırakarak veya gereksiz seçeneğini işaretleyerek soruyu iptal edebilirsiniz, böylelikle ilgili konu değerlendirmeden çıkmış olacaktır.

Check List lerde yer alan soruların karşısındaki iyi seçeneği: İlgili faaliyetin yasal mevzuat ve standart gereklilikleriyle tamamen uyumlu olduğu anlamına gelecektir.

Check List lerde yer alan soruların karşısındaki orta seçeneği: İlgili faaliyetin yasal mevzuat ve standart gereklilikleriyle kısmen uyumlu olduğu ancak iyileştirmeye ihtiyaç olduğu anlamına gelecektir.

Check List lerde yer alan soruların karşısındaki kötü seçeneği: İlgili faaliyetin yasal mevzuat ve standart gereklilikleriyle tamamen uyumsuz olduğu anlamına gelecektir.

Değerlendirme yapmaya başlamadan önce, analiz yaptığınız firmanızın faaliyetleri içerisinde olmayan modülü değerlendirmeye almamak için modülü devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin, analiz yaptığınız işyerinizde herhangi bir kimyasal kullanımı yok ise, örnek modüller içerisindeki 11 nolu modül olan “Kimyasal Kullanım” modülünü devre dışı bırakarak değerlendirmeye almayabilirsiniz. Hesaplanacak risk skoru çok doğruyu yansıtmayacaktır.

Anlık olarak yapılan değerlendirmeler o ana dair durumu göstereceğinden, değerlendirme periyotlarına göre (haftalık/aylık/3 aylık vb.) kaydedilmesi durumunda süreç içerisindeki değişimleri izlemek, negatife dönen kısımları iyileştirmek, yıllık performansı görmek açısından değerli olabilecek ve değerlendirme yapan taraflara bazı fikirler verebilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Burada yer alan modüller ve modüllerdeki check list ler örnek ve tavsiye niteliğindedir, geliştirilebilirler, bağlayıcı değillerdir. Geliştirme faaliyeti bireysel kullanım için değerlendirmeciler tarafından da yapılabileceği gibi geri bildirim halinde tarafımızdan değerlendirilerek de revizyonlar yapılabilecektir.

                              ⇣                              

Firmanızın risk analizini yapmaya başlamak için tıklayınız!

Bu web sitesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Logo Set